Autor stránek

Autor stránek

Autorem těchto stránek je Michal Roušar, spolupráce s Klárou Cihlářovou, Radkou Cackovou a Veronikou Štěpánkovou.
8.září.1883-Vypukl požárve stavení čp.176,od kterého vyhořela čp.175,169.167.

1884-V tomto roce vyhořel statek pana Navrátila čp.174,a 8.10.pak stavení p.Dočekala čp.23

Od roku 1885-1892-údaje byly postráceny.

1893-V říjnu tohoto roku vypukly na dolním konci obce dva požáry.První večer v čísle 142,druhý pak ráno v čísle 146.Podařilo se zabránit rozšíření požáru na sousední budovy.

1896-Dne 5.prosince vypukl velký požár v hostinci p.Pospíšila čp.3.Schořelo mimo jiné i velké množství lnu.

1898-Pořízena druhá stříkačka.

1898-21.8. vyhořel p.Dočekal-rplník čp.62.

5.července 1899-po osmé hodině ranní vypukl požár v domku čp.13,náležejcímu p.Malému.Příčina požáru nejní známa.

1902-V tomto roce nevypuk žádný požár v obci.

1903-Došlo k požáru tírny p.Pospíšila.Datum ani příčina nejní známa.
        28.8.se korouhevští hasiči účastnili hašení požáru v Borovnici.

1904-Požáry jsou v tomto roce zmiňovány 3 a sice 13.2.vypukl požár tírny p.Švejdy,dále u Mašíku a požár na Jelínku.

1905-V tomto roce se naši hasiči účastnili zásahu u požáru v Nedvězím.

1906-Během roku se sbor podílel na zásahu u požáru v Telecím u p.Lamplota.

1907-Jsou zaznamenány požáry u Pospíšilů,Cacků,Střílků a Pyšných.

13.srpna 1908-se sbor účastnil hašení požáru v Borovnici a požáru u Roušarů čp.150.

9.listopadu 1909-Zaasahoval sbor u požáru p.Střílka čp.39.

31.července 1910-Zasahoval sbor u požáru na Mýtě.26.duba vyhořely usedlosti rolníka p.Soukala čp.76,a domek p.Břeně čp.79.

1.října 1913-Vyhořelo stavení stavení p.Kašpara čp.157.Při požáru uhořel dobytek a jejich syn Antonín.

6.ledna 1917-Vypukl požár domu rolníka a bednáře p.Pospíšila čp.17.

28.září 1918-Po jedné hodině v noci vypukl požár domu čp.149.Shořelo téměř vše včetně dvou kusů dobytka.V krátké době poté vypukl velký požár domu pí.Břeňové čp. 137.Shořelo opět vše.

8.května 1921-Vyhořela na horním konci obce současně dvě usedlosti:Usedlost p.Soukala a usedlost p.Karafiáta čp.44.

3.října 1922-V noci kolem třetí hodiny shořel dřevěnný statek čp.105 patřící pí.Petrásové.Shořelo vše,majitelka s rodinou si tak tak zachránila holý život.

27.srpna 1923-Vypukl požár na zpustlém statku p.Pavliše.Vyhořel do základů.Zajímavé bylo,že statek byl prodán "Orlu",s nímž měla být následující den podepsána kupní smlouva.

1.ledna 1924-Ve dvě hodiny v noci vypukl požár v čp.174 jehož majitel byl p.Navrátil.Požár vznikl z neznámé příčiny.17.září vznikl z neznámé příčiny požár domu koláře Jana Poula čp.172.Dřevěnné části domu úplně shořely.

V srpnu 1925-Lehl popelem starý dřevěnný mlýn p.Votavy čp.20

16.dubna 1927-V 6 hodin ráno vyhořela dřevěnná chalupa p.Fr.Hnáta čp.133

6.ledna 1928-Vypukl z neznámé příčiny požár v chalupě p.Bobka čp.11

9.dubna 1928-Utrpěla obec značnou škodu.Při právě konaném divadelním představení začala ve 21:00 hodin hořet rychta čp.1.Požár vznikl z neznámé příčiny ve staré stodole a záhy se rozšířil po celé budově.Díky přítomnému obecenstvu byla zachráněna Fara,jejiž šindelová střecha začínala hořet.Na pomoc přijeli hasiči ze Sádku.

V létě 1928 vypukl třetí požár starobylého dřevěnného stavení čp.60 pí.Mourové

1930-V průběhu roku vyhořela chalupa čp.107 p.Poula a chalupa čp.12 p.Kašpara.Příčina požáru není známa.

6.ledna 1936-Vyhořela na horním konci obce dřevěnná chalupa čp.37.Majetek p.Svobody z Prahy.Při požáru uhořel p.Tůma,který tam bydlel v podnájmu.

12.února 1936 vypukl požár v čp.175 a 212.Obě čp.tvořila jeden celek.

1937-Tento rok vyhořela usedlost čp.153 p.Hrnčíře

V létě roku 1938 vyhořela následkem bouřky usedlost čp.145 p.Hnáta,do které uhodil blesk.Druhý požár vypukl v chalupě čp.129 p.Filipího.Příčina požáru není známa.

1939-1951 Údaje nebyly zaznamenány

20.července 1952-Byl ve 13:30hodin vyhlášen požární polach na usedlost čp.131.

26.října 1952-Vznikl požár u p.Cacka čp.40.

30.října 1952-Byl vyhlášen poplach na požár tírny lnu v Kamenci.


3.února 1953-Byl vyhlášen poplach k požáru v Jedlové.

20.května 1953-Zasahoval sbor u požáru v Sádku.

9.na 10.května roku 1956- Byl založen požár chalupy p.Coufala čp.184.Majitel požár nepřežil.

1.května 1957-Vypukl požár zemědělské usedlosti p.Trnky čp.128.

1963-Blesk uhodil do lípy u usedlosti p.Puchara čp.134.Na štěstí se oheň na usedlost nepřenesl.

5.března 1968-Vypukl požár zemědělské usedlosti čp.53,kde ČSS(státní statky).Příčinou požáru byla hra dětí se zápalkami.Rychlím zásahem sboru byl požár uhašen.

30.března 1968-Došlo k požáru rodinného domu čp.139 p.Malého.Příčinou požáru byli opět děti,které na zápraží rozlili benzín a zapálili.Od toho chytla dřevěnná stěna,po které se ohen rozšířil na celý objekt.

V březnu 1973-Vypukl požár stodoly u čp.56,jejiž majitelem je p.Soukal.Požár byl založen synem p.Vrtěny.
11.září 1973-Začal hořet dřevník u kulturního domu.Opět vina dětských her.Po třetí zasahovala jednotka u požáru v lese p.Moura čp.60.Příčina pálení klestí.

1974-V tomto roce jednotka zasahovala u požáru zemědělské usedlosti čp.53 u (Pyšných),která je majetkem ČSS,která opět vypukla "zásluhou"dětských her.

1977-Požár tírny p.Kováře čp.180,který opět způsobila hra dětí.Vzhledem k tomu,že budova nebyla již používaná a požár byl včas spozorován,nedošlo k velké škodě.

5.září 1983-Uhodil blesk do lípy u domku (vyměnku)p.Michla čp.220.který se od hořící lípy vzňal.
V červenci 1983-Zčal hořet na poli nad hasičskou zbrojnicí mačkač píce řízený p.Šindelkou.Příčinou byla namotaná píce na hřídel.Požár byl zlikvidován ručními hasičskými přístroji.

V listopadu 1992-Výjezd k požáru lesa p.Hlouše čp.101.Rodina majitele pálila klestí po těžbě dřeva.V odpoledních hodinách se zvedl vítr,který rozfoukal spáleniště,od kterého začalo hořet okolí.Na štěstí byl požár brzo zpozorován a uhašen.

3.srpna 1994-Po 13:00hodin se přehnala nad obcí bouřka,při které uhodil blesk do stromu u domu p.Cihláře.Oheň ze stromu se přenesl na dům,který začal rychle hořet.
Hašení bylo ztíženo nedostatkem vody v potoce jako následek velkého sucha.

12.září 1996-byl sbou vyhlášen požární poplach do Borovnice na požár J.Z.D.

V březnu 1998-Požár louky pod Korouhví,způsebený vypalováním staré trávy,které prováděla pí.Šestáková čp.151.Cestou na místo události byl zjištěn další požár u domu čp.122.Majitel p.Špička,který taktéž spaloval listítak nekontrolovaně,že od ohně začal hořet ráz palivového dřeva.
19.června 1998-Vzplála dřevěnná chalupa čp.4 p.Urbánka.Na štěstí v době požáru nebyla chalupa obydlená.

8.června 2000-Naše jednotka byla  povolána k požáru domu v Jimramově.

2003-Požár trávy u obce Trhonice.Na podzim tohoto roku jednotka zasahovala u požáru v  Lezníku,kde hořela provozovna vyrábějcí dlažbu.A poslední požár tohoto roku byl také v Trhonicích.kde hořel les při pálení klestí.

24.ledna 2004-Byl vyhlášen požární poplach k požáru v Olřiši,kde hořela kuželník.Zásahová jednotka vyjížděla k požáru v Pusté Rybné,kde hořela stodola.

2005-Výjezdová jednotka zasahovala u požár lesa v Hamrech.Další výjezd byl k požáru dávkovacího vozu naloženého slámou do areálu zem.společnosti Zevas v Korouhvi.

1.února 2006-Požár rodinného domu v Bysrém.
23.dubna 2006-Požár kůlny p.Hlouše čp.217 v Korouhvi.
17.září 2006-Požár stohu v Bystrém.

22.března 2007-byl sbor povolán k požáru v Olřiši.

11.října 2008-Kdy jsme z dalšími sbory zasahovali u požáru skladu slámy u granulační linky.Příčinou požáru byla dětská hra.

1.května 2009-K požáru lesi mezi Korouhví a rybníkem Peklo.

18.července 2009-Jednotka vyjela do obce Nedvězí k požáru hospodářskě budovy.

6.dubna 2011-Naše jednotka zasahovala u požáru dřevěnného ráze, naštěstí se oheň nerozšířil dál.

19.května 2011- Jednotka byla povolána k požáru rodinného domu v Pomezí.

6.února 2012- Jednotka byla povolána k požáru rekreační chaty v Borovnici.


Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Zápatí stránek
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one